Certificeringen

ISO 14001:2015

Onderdeel van de aanscherping van het MVO-beleid van Waysis is de certificering conform ISO 14001:2015. De controle van de milieuaspecten en effecten waren binnen Waysis reeds deels vastgelegd in de kwaliteitsmanagement- en veiligheidsborging, maar het vergde een nadere en gedetailleerdere invulling. Hiervoor heeft er in 2011 al een inventarisatie plaatsgevonden, met als direct resultaat een milieuhandboek. Eenmaal gehuisvest in ons nieuwe pand aan de H.J.E. Wenckebachweg te Amsterdam is het onderwerp weer opgepakt.

Dit heeft geresulteerd in milieucertificering ISO 14001:2015. Hiermee geven wij invulling aan hoe Waysis omgaat met de "carbon footprint" die onze bedrijfsprocessen teweeg brengen en hoe wij deze trachten te verminderen.

Download het ISO 14001:2015 certificaat.

ISO 9001:2015

De kwaliteit van de bedrijfsprocessen (en daarmee de producten en diensten) zijn binnen een organisatie alleen te handhaven als er een gedegen borging plaatsvindt. Voor dit doel heeft Waysis in 2004 eerst een kwaliteitshandboek samengesteld welke was gebaseerd op de jarenlange ervaring (Taxameter Centrale bestaat immers sinds 1927) en de bedrijfsprocessen welke destijds werden gehanteerd. Dit kwaliteitshandboek is in de jaren daarop verder uitgewerkt naar een structuur die voor een volledige aansluiting met de ISO 9001:2000 moest zorgen.

De gecertificeerde kwaliteitsborging van Waysis wordt momenteel bewaakt door 'random' interne audits en de jaarlijkse controle door BSI, de daartoe geaccrediteerde onafhankelijke organisatie die de externe audits verzorgt. Bij de laatste audit heeft Waysis wederom een positieve beoordeling gekregen, ditmaal conform de ISO 9001:2015.

Download het ISO 9001:2015 certificaat.

VCA** certificering

Veiligheid van de werknemers maar ook van de burger op straat tijdens het werk, de gezondheidsaspecten (ARBO) die daaraan direct verbonden zijn en milieuzaken die scherp in de gaten gehouden moeten worden, zijn een belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering. Waysis is daarom als organisatie VCA** gecertificeerd (VCA* voor bedrijven die niet als hoofdaannemer deelnemen in een project).

Wij verwachten van onze werknemers (technici en projectleiders) dat zij door middel van persoonlijke scholing ook hun individuele VCA certificering behalen. Deze borging van de veiligheidsmaatregelen wordt momenteel ook gevraagd van de onderaannemers die in opdracht van Waysis delen van de werkzaamheden uitvoeren.

Download het VCA certificaat.

ISAE 3402 jaarrapportages

Waysis neemt verschillende processen voor haar rekening, zoals de verwerking van parkeertransacties en bongegevens van overtredingen. Wij beschikken over de ISAE 3402 type II certificering, de internationale standaard voor (beheersing van) uitbesteding. Hiermee voldoen wij aan de contractuele verplichtingen die benodigd zijn om de (financiële) dienstverlening voor diverse gemeenten over te nemen, bijvoorbeeld op het gebied van parkeerautomaten.

Diverse IT-systemen worden gehost in een professioneel datacenter, wat ten aanzien van fysieke en elektronische beveiliging tegen bedreigingen van buitenaf voldoet aan de NEN/ISO 27001:2005 en NEN/ISO 27002:2007.

isae3402

Contact

Waysis B.V.
H.J.E. Wenckebachweg 80
1114 AD Amsterdam-Duivendrecht

Tel. 020 - 462 0 462
E-mail: info@waysis.com

certificeringlogostransparant

Nieuwsoverzicht

Yellowbrick International voltooit overname van Brick Parking

Yellowbrick International (70% eigendom van Parkeon en 30% van Waysis) voltooit de overname van Brick ...
Lees meer...